[sv] Score/Partitur?

• Apr 7, 2015 - 10:48

För alla svenskspråkiga som kryper omkring här och har åsikter, hur vill vi ha det med översättning av ordet Score? Själv är jag van vid att kalla det för partitur, men någonstans har jag sett att man använt notblad, vilket på något sätt känns mer lämpligt. Konsensus är ju en sån där bra grej, så jag vill gärna höra (läsa?) lite synpunkter.
Partitur eller notblad?


Comments

Bra fråga. Svensk konsensus har ju inget enda ord som täcker både 1- & flerstämmiga stycken, men heller inget hinder mot att tänja eller hitta på.

partitur föredrar jag för en i rimlig mån komplett notbild av även 1-stämmigt stycke, d.v.s. en konventionellt grafisk representation av en komplett komposition, och det gladeligen med prettorisk ställd mot alternativen:
notbild – endast undantagsvis ett fullständigt stycke, och även då oftast i någon överförd/abstrakt bemärkelse.
notblad – normalt notbilden till 1—2-stämmigt stycke, möjligen även enskild stämma men aldrig mer än det fysiska papperet av ett fullt orkesterpartitur; kan till vardags någon gång avse även det bart 5-/TAB-linjerade papperet, till skillnad från rutat/textlinjerat/blankt kontorsmaterial.
not – slang för oftast 1—2-stämmigt material (även utvidgad kammarbesättning), men i regel gällande framförande eller annat praktiskt bruk, alltså separerat stämmaterial; dessutom tvetydigt på ett sätt (not[tecken]) som inte i normalt samtal innebär problem men här vore riskabelt (“Skapa ny not”).
notpapper – det bart 5-/TAB-linjerade papperet.
stämma – 1-stämmigt utdrag ur flerstämmigt stycke.
och sedan är vi alltför långt utom siktet.

Om 1 ord måste till lutar jag åt partitur eftersom det innebär den minsta sträckningen av befintlig svenska. Skönt då att även bruket av engelskans score flyter.

(För övrigt tänkte jag se över slagverkssektionen av instrument, sedan jag för en tid sedan kommit över Sture Olssons Kroumata som bör vara en av få liknande svenska täckningar. Beröm, synpunkter & protester är välkomna.)

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.