MuseScore4 ma bardzo duże zużycie energii komputera, głównie: CPU, GPU, RAM

• Oct 4, 2023 - 16:17

Każda wersja MuseScore 4 bardzo dużo zużywa energii komputera, szczególnie procesora graficznego GPU (nawet do 80 procent zużycia) oraz procesora komputera CPU, często ponad 20 procent. Również pamięć RAM zabiera nawet do 800 MB RAM.
To jest bardzo dużo, w porównaniu do MuseScore3 i wcześniejszych wersji.


Comments

Odtwarzanie pojedynczej długiej nuty (całej nuty) powoduje, że dźwięk w MuseScore4 jest przerywany. Nuta ta nie gra płynnie od początku do końca, tylko jest poszarpana kilka razy.
Dotyczy to grania / odtwarzania tylko jednej nuty (pojedynczego dźwięku), zaś w całej partyturze podczas odtwarzania Play, tego już nie ma, partytura gra płynnie.
To może być spowodowane (moim zdaniem) zbyt wysokim zapotrzebowaniem energii komputera w MuseScore4.

Po wgraniu do MuseScore4 nowego (zewnętrznego) instrumentu SoundFont, który ma listę kilku różnych brzmień, i otwarciu tego sf w MuseScore4 z poziomu Miksera, nie ma możliwości wejścia w listę brzmień i zmianę na żywo na kolejne brzmienia.
To jest ważna funkcja, by mieć wgląd i zmianę na żywo brzmień z nowego SoundFont.
To samo tyczy się również instrumentów VSTi, które mają listę własnych brzmień do wyboru.

Translation courtesy of Google:

MuseScore4 has a very high power consumption of your computer, mainly: CPU, GPU, RAM
muzyk72g • Oct 4, 2023 - 17:17
Each version of MuseScore 4 consumes a lot of computer power, especially the GPU (up to 80 percent consumption) and the CPU, often over 20 percent. Also, RAM takes up to 800 MB of RAM.
This is a lot, compared to MuseScore3 and earlier versions.

Yes, MuseScore 4 requires more computing power than Musescore 3

See https://musescore.org/en/download and scroll to the bottom of the page to see the system requirements.

Mam prośbę, aby ktoś z Was przesłał tą informację do twórców tworzących MuseScore, może dałoby się coś w tej sprawie zrobić..

In reply to by muzyk72g

@muzyk72g
This is an English-language forum, but you don't have to be a gifted linguist to post here! Just translate your questions from Polish into English using a free online translator, like https://www.deepl.com/translator

For example your recent question:
"Mam prośbę, aby ktoś z Was przesłał tą informację do twórców tworzących MuseScore, może dałoby się coś w tej sprawie zrobić.."
Translation from https://www.deepl.com/translator :
"I have a request for someone to send this information to the developers who create MuseScore, maybe something could be done about it...."

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.