Recorder gry na instrumencie klawiszowym MIDI (to co się zagra na instrumencie na żywo, to zostanie zapisane po nagraniu w nuty)

• Oct 4, 2023 - 15:10

Przydała by się w MuseScore funkcja do nagrywania własnych utworów z poziomu instrumentu zewnętrznego MIDI o działaniu Sequencer MIDI, która by dobrze zapisywała wartości nut (od całej nuty połączonej łukiem, aż do szesnastki i też triole)
Chodzi o to, aby:
1. ustawić pustą partyturę
2. wybrać instrument do gry (w tym SounFont lub też VSTi)
3. ustawić metrum i tempo
4. nacisnąć Recorder (i po nabiciu Metronomu 2-taktów) zacząć grę na instrumencie MIDI w rytmie Metronomu
5. po zakończeniu (STOP) nagrywania Recorder, wyświetlą się prawidłowo zagrane nuty na pięciolinii.


Comments

Google translate:
MIDI keyboard recorder (what you play on a live instrument will be saved after recording in sheet music)

MuseScore would use a function to record your own songs from an external MIDI instrument with MIDI Sequencer action, which would record note values well (from the entire note connected by an arc, up to sixteen and also triols)
The idea is to:
1. Set a blank score
2. choose the instrument to play (including SounFont or VSTi)
3. Set meter and tempo
4. press Recorder (and after filling the Metronome 2-bars) start playing the MIDI instrument in the rhythm of the Metronome
5. after finishing (STOP) recording Recorder, the correctly played notes on the stave will be displayed.

Mam prośbę, aby ktoś z Was przesłał tą informację do twórców tworzących MuseScore, może dałoby się coś w tej sprawie zrobić.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.