Brakuje możliwości zmiany brzmień bezpośrednio z nowego SoundFound i VSTi z poziomu Miksera MuseScore4....

• Oct 4, 2023 - 14:56

Jeśli się zmieni instrument w dolnym Mikserze MuseScore4 na inny SoundFont, który ma wiele brzmień instrumentów, to MS4 gra tylko na jednym brzmieniu i nie ma okna do wyboru innych brzmień instrumentów z tego SoundFont z poziomu Miksera.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.