Brakuje możliwości zmiany brzmień bezpośrednio z nowego SoundFound i VSTi z poziomu Miksera MuseScore4....

• Oct 4, 2023 - 14:56

Jeśli się zmieni instrument w dolnym Mikserze MuseScore4 na inny SoundFont, który ma wiele brzmień instrumentów, to MS4 gra tylko na jednym brzmieniu i nie ma okna do wyboru innych brzmień instrumentów z tego SoundFont z poziomu Miksera.


Comments

This is an English speaking part of the forum...

Google translate:

It is not possible to change sounds directly from the new SoundFound and VSTi from the MuseScore4 mixer.

If you change the instrument in the lower MuseScore4 mixer to another SoundFont that has multiple instrument sounds, then the MS4 only plays on one sound and there is no window to select other instrument voices from that SoundFont from the Mixer.

Jeśli nowy wgrany SoundFont w wersji GM, ma na przykład 400 różnych brzmień instrumentów, to takie rozwiązanie, w którym rozwijałaby się lista brzmień dla tego SoundFont i możliwość zmiany - wybrania innego brzmienia (instrumentu), byłoby bardzo użyteczne do wielu zastosowań odsłuchu partytury. W szczególności, gdyby taka funkcja zmiany brzmień była na wierzchu z poziomu Miksera obok wybranego SoundFont lub instrumentu VSTi (z dużą ilością brzmień).

Mam prośbę, aby ktoś z Was przesłał tą informację do twórców tworzących MuseScore, może dałoby się coś w tej sprawie zrobić.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.