Jachthoorns / Hunting horns

• Sep 28, 2023 - 13:17

Bij de ¨notenbalk/partij-eigenschappen zie ik gegevens ( zie bijlage I)

Uit de lijst van "https://musescore.org/nl/instruments" zie ik bij gegevens van een Hoorn in Bb

Hoorn in B♭
• longName: Horn in B♭
• shortName: B♭ Hn.
• description: High B♭ Horn
• musicXMLid: brass.french-horn
• clef: G
• transposingClef: not set
• concertClef: not set
• barlineSpan: 1
• aPitchRange: 44-77
• pPitchRange: 40-82
• transposeDiatonic: -1
• transposeChromatic: -2

Komen de gegevens van het plaatje I (zie bijlage) overeen met wat ik zie in de instrumentelijst

mvg
Wim (Spidey)

I see data under the staff/part properties (see attachment I)

From the list of "https://musescore.org/nl/instruments" I see details of a horn in Bb

Horn in B♭
• longName: Horn in B♭
• shortName: B♭ Chn.
• description: High B♭ Horn
• musicXMLid: brass.french-horn
• clef: G
• transposingClef: not set
• concertClef: not set
• barlineSpan: 1
• aPitchRange: 44-77
• pPitchRange: 40-82
• transposeDiatonic: -1
• transposeChromatic: -2

Do the data in picture I (see attachment) correspond to what I see in the instrument list?

Best regards
Wim (Spidey)

Attachment Size
plaatje I.png 81.34 KB

Comments

Nee.
Een Fürst pless hoorn heeft een bereik zoals een Bugel (flugelhorn). Enkel de natuurtonen uiteraard.
Een hoorn in Bes is een oktaaf lager.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.