Prima volta - jak wydłużyć na kolejne takty?

• Oct 13, 2017 - 21:10

PrimaVolta.JPG
Szanowni,
Linia prima volta łapie mi tylko pierwszy tak, rozciąganie w prawo nic nie daje, poza zmianą geometrii, zaczepione jest końcem do końca pierwszego taktu - jak ją rozszerzyć na kolejne takty? Jest to bez znaczenie dla wydruku, ale odgrywa powtarzając w drugiej volcie takty z pierwszej poza pierwszym.
MS 2.0, z 1.0 nie przypominam sobie takiego problemu.
Pozdawiam, Mariusz


Comments

Ręczne przeciąganie uchwytu regulacyjnego daje rezultat taki, jak na obrazku.
Prawidłowo rozciągamy voltę na drugi takt za pomocą prawej strzałki na klawiaturze z przytrzymanym Shift.
Można też wstawić voltę na więcej taktów zaznaczając je i klikając dwukrotnie odpowiedni element w Palecie Linie.
Dotyczy to także innych oznaczeń z Palety Linie.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.