Problem z zapisem 4-głosowym

• May 4, 2015 - 12:12

Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc.
Otóż uczę się przepisywania nut dla potrzeb chóru 4-głosowego. Problem pojawia się przy wpisywaniu 3-głosu - nie mogę zlikwidować pauzy (na zrzucie zaznaczonej strzałą). W załączeniu przesyłam zrzut ekranu, gdyż nie potrafię jaśniej.Pozdrawiam samda.

Attachment Size
zrzut.png 75.69 KB

Comments

Do wszystkich edycji elementów partytury służy "Kontroler obiektów" (Widok -> Kontroler obiektów lub klawisz F8). Zaznaczamy pauzę i w "Kontrolerze" w "Element" odznaczamy opcję "Widoczny" i pauza znika. Pisałem o tym przynajmniej już z jeden raz na forum.

Nie rozumiem jednak, dlaczego pisze Pan/Pani jako trzeci głos ten tenor na pojedynczej pięciolinii, skoro ma Pan/Pani na niej tylko DWA głosy: tenor i bas?

Ta partytura rozumiem jest na 4 głosy, ale LUDZKIE: sopran, alt, tenor i bas. Sopran i alt jest na tej z kluczem wiolinowym, tenor i bas na tej z basowym. Z tego wynika, że na tej pierwszej sopran jest głosem nr 1, alt nr 2. Natomiast na tej drugiej tenor jest głosem nr 1, bas nr 2.

Pozdrawiam,
Gootector

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.