Hoe twee documenten boven elkaar zetten bij Musescore 4?

• May 21, 2024 - 17:16

Hoe zet ik twee documenten boven elkaar bij musescore 4? Dat stond er in de vorige versies wel bij bij Weergave.


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.