Handboken (rent tekniskt)

• Apr 23, 2024 - 19:22

Jag öppnar en ny tråd om handboken. Låt oss tala om länkar, titlar, bilder och allt annat som kan behövas.


Comments

Först: etiketter. Översätt dem inte.
Det kan förekomma lite text inom måsvingar, exempelvis ## Selecting a single element {#select-single}. Måsvingarna används som ett bokmärke. Om man ändrar den så ändras den inom samma dokument och allt torde fungera utmärkt. Ibland kommer referensen från andra sidor, och då kan det kärva.

Etiketten kan inte innehålla svenska tecken. Det måste också finnas ett mellanslag till vänster om första måsvingen för att det skall fungera. Om man får en massa etiketter med i innehållsförteckningen eller längre ner i texten så betyder det att man antingen glömt mellanslaget, eller att det finns ogiltiga tecken i etiketten.

Flyttar hit Shoogles anvisning om ord som kan behöva klarläggas:

You are welcome to mention traditional Swedish terms in passing, similarly to how the English note input page gives the US English durations first, followed by the UK English terms in brackets.

  • Eighth (quaver)
  • Quarter (crotchet)
  • Half (minim)
  • Whole (semibreve)

However, the bulk of the text should use the modern terms.

När vi behandlar hela artiklar om mångtydiga termer—Stämmor t. ex. kan det vara bra att öppna artikeln med en förklaring. Jag skrev följande på artikeln "arbeta med flera stämmor".
[Översättarnas kommentar: Stämma kan på svenska vara en röst i en kör som sopran eller tenor, eller ett eget ark för varje enskild musiker i en ensemble. I denna artikel avses flera stämmor utskrivna på samma notsystem. Exempelvis klarinett 1 och 2.]

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.