Många strängar blir det...

• Mar 9, 2024 - 18:43

Hej,

Det är lite tungrott att slå mellan strängar här och i Transifex. Jag skulle mycket uppskatta om vi kan ange strängar såhär:

Nr
Nuvarande översättning
Föreslagen ändring

Det finns möjlighet att "spara som förslag" i Transifex. Nyttja gärna den funktionen.


Comments

Jag håller med om att förslagsfunktionen i Transifex är ett smidigare sätt att föreslå översättningar.

Här är ett tips till dem som följer det här forumet. Om man har en RSS-läsare kan man lägga in det här flödet, så får man en notifikation när någon skapar en tråd:

https://musescore.org/sv/taxonomy/term/127/feed

In reply to by Magnus Johansson

Det gör den tyvärr inte. Men med hänsyn till problemet som Olov nämnde, alltså att det blir svårt att få en överblick när trådarna här blir många, så är förslagsfunktionen smidigare ur översättarnas synvinkel. Vill man att strängar ska kunna diskuteras är det här forumet ändå bästa stället.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.