Infoga ramar

• Jan 3, 2024 - 18:08

"Append frame" borde översättas t.ex. till "Lägg till ram". Tveksamt när alla sex instanser heter "Infoga..." Vad är då skillnaden?


Comments

Du har helt rätt, det där behöver åtgärdas. Jag har skickat ett meddelande till den svenska översättaren.

Nu har den svenska översättningen uppdaterats för att skilja på de olika åtgärderna. Du kan ta del av den nya översättningen genom att gå till Inställningar och välja Leta efter språkuppdateringar.

In reply to by opExe

Vad jag kan se har ordet "bifoga" valts för att översätta "append" istället för "tillfoga" eller "lägg till". "Bifoga" är vanligtvis en översättning av "attach", så jag är tveksam till nuvarande översättning. I vilket sammanhang förekommer strängarna 1330-1332 och 1666-1668 där "append" finns i källsträngen?

In reply to by Magnus Johansson

Jag diskuterade den där översättningen med @olovwimark och han poängterade att ordet "tillfoga" ofta är förknippat med att förorsaka t.ex. skada. Istället valde vi att använda "bifoga" tillsvidare. Men, ge gärna förslag.

Strängarna 1666–1668 finns i Infoga > Ramar. Strängarna 1330–1332 finns i +-menyn till höger i verktygsfältet för notinmatning.

In reply to by opExe

Ja, "tillfoga" används ofta i uttrycket "tillfoga skada", men den första betydelsen i Svenska Akademiens Ordbok är "tillägga"; det är inte ovanligt att man tillfogar något till exempelvis ett yttrande vilket innebär att man har något mer att säga. Att bifoga är att lägga en sak till en annan utan att den förra ingår i den senare.

I menyn Infoga > Ramar behövs egentligen inte "Infoga" eller annat verb i undermenyn; det skulle räcka med substantiven, så källsträngen skulle kunna förkortas.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.