Belki rytmiczne dla partii gitary w partyturze

• Nov 18, 2023 - 09:00

Drodzy użytkownicy,
umiem zapisać belki rytmiczne dla partii gitary wraz z umieszczonymi symbolami akordów.
Jednakże nie mogę tych belek rytmicznych zrytmizować tak, jakbym chciał, np ósemka z kropką i szesnastka, potem pauza.
Czy może mi ktoś wskazać czy i gdzie to mogę uczynić?
Z góry dziękuję za pomoc.


Comments

Dear users,
I can write down the rhythm bars for the guitar part along with the chord symbols placed.
However, I can't rhythmize these rhythmic bars as I would like, e.g. eighth note with a dot and sixteenth, then a pause.
Can someone show me if and where I can do this?
Thank you in advance for your help.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.