Bardzo duże zużycie komputera i bardzo wysokie zużycie energii komputera (procesor CPU, procesor GPU, pamięć RAM) przy odtwarzaniu partytury MuseScore4.1.1

• Oct 4, 2023 - 15:23

Podczas odtwarzania partytury wielogłosowej w MuseScore4.1.1, komputer zużywa bardzo dużo energii przez bardzo duże zużycie procesora komputera CPU do 25 procent użycia, oraz procesora graficznego GPU do 80 procent użycia oraz do 700 MB pamięci RAM.
Porównując do MuseScore 3.6.2 na tej samej partyturze było: do 7 procent procesora CPU, i do 10 procent procesora GPU, i do 250 MB pamięci RAM.
MuseScore4 bardzo mocno obciąża komputer, zaś MuseScore3 było bardzo oszczędne dla komputera.
Proszę to wziąć po uwagę przy kolejnych wersjach MuseScore4, i zredukować do minimum zużycie energii komputera.


Comments

Google tzranslate:
Very high computer usage and very high computer power consumption (CPU, GPU, RAM) when playing the score MuseScore4.1.1

When playing a polyphonic score in MuseScore4.1.1, the computer consumes a lot of power due to the very high CPU usage of up to 25 percent of the usage, and the GPU of up to 80 percent of the usage, and up to 700 MB of RAM.
Compared to MuseScore 3.6.2 on the same score was: up to 7 percent of the CPU, and up to 10 percent of the GPU, and up to 250 MB of RAM.
MuseScore4 puts a lot of strain on your computer, while MuseScore3 was very economical for your computer.
Take this into account with future versions of MuseScore4, and reduce your computer's power consumption to a minimum.

Przy partyturze wielogłosowej zużycie procesora CPU dochodzi do 60 procent.
Mam prośbę, aby ktoś z Was przesłał tą informację do twórców tworzących MuseScore, może dałoby się coś w tej sprawie zrobić.

In reply to by FBXOPWKDOIR2

Jojo, I fear there are way too many cultural hurdles to you getting that reference. I never did get my childhood pals' fascination with Mad magazine. A bit like Monty Python, but American... and not funny. Although, Terry Gilliam (an American pythonite) thought they were funny.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.