Repeats & jumps when play [-ing mode]

• Sep 25, 2023 - 20:55

When I play, the repeat section doesn't behave as I expect (i.e. repeat; the repeat part just plays once), after Dal Segno has been "activated".

Attachment Size
BAVOG-help.mscz 84.45 KB

Comments

Jag svarar på svenska eftersom du frågar i det svenska forumet 🙂

Markera D.S. al Fine i sista takten. Gå till Egenskaper-panelen och aktivera Spela repriser.

Du kan dock behöva skriva som kommentar för dem som ska framföra stycket, att det där avsnittet ska repeteras även andra gången, eftersom man normalt inte spelar repriser den andra gången igenom. Alternativt kan du hitta något annat sätt att strukturera texten och repriserna på sidorna på.

In reply to by opExe

Tack för hjälpen - nu fungerar det 😊
Som glad amatör var jag ovetande om att man normalt inte spelar repriser andra gången. Tack för det med!
Jag har texten/noterna i en annan variant också för att få till uppspelningen så som jag ville ha den, men ville prova att få till samma sak mha D.S.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.