2+2+3 eight notes notaion group in a four four meter

• Sep 21, 2023 - 08:48

how notate the eight notes in 3 eights, 3 eight and 2 eight groups?


Comments

In reply to by Pianista88

Are you aware you're posting in the Dutch subforum? It's why I've replied to you in Dutch.

Als je doorklikt op de reeds gegeven link, merk je dat het eerste punt dat daar wordt aangehaald is "De standaard waardestreepgroepen instellen voor een maatsoort". Wanneer je daar doorklikt kom je uit bij https://musescore.org/nl/handbook/4/maatsoorten#properties-beams die je toont hoe je het groeperen voor een maatsoort in de partituur kan instellen.

Indien gewenst kan je dan ook de aangepaste maatsoortaanduiding opnieuw aan je palet toevoegen (Ctrl/Cmd+Shift+slepen vanuit de partituur) voor toekomstig hergebruik.

Ok, dat was zoeken in een labyrint, maar uiteindelijk lukt het
Kan deze swingende maatsoort niet standaard toegevoegd worden?
Als ik hem maak verschijnt er gewoon een vierkwartsmaat in palets blad maatsoorten
waardoor niet duidelijk is om welke onderverdeling (in achtste noten groepjes ) het gaat

In reply to by Pianista88

Eenmaal aan je palet toegevoegd, kan je via rechtermuisklik op de paletcel de eigenschappen openen en de naam wijzigen. Dit is de tekst die je te zien krijgt wanneer je even met je muis boven de cel hangt als tooltip.

Een andere mogelijkheid is om je tijdsoort ook gewoon te noteren als een additieve soort: 3+3+2/8

In reply to by Pianista88

Open de maatsoorteigenschappen van je maatsoort in de partituur (rechtermuisklik) daar kan je bovenaan de tekst instellen voor de maatsoort. In het eerste tekstveld geef je 3+3+2 in, en in het tweede tekstveld 8. Vervolgens klik je op OK om het dialoogvenster te sluiten en dit toe te passen.

In reply to by jeetee

Dank je, opgelost.
Hopelijk maakt Musescore in de toekomst dit mogelijk bij gelijk bij het creëren van een nieuwe partituur
mogelijk. Daar kun je alleen voor de basis regelmatige toonsoorten kiezen(als ik dat tenminste juist zie)

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.