Tekst uitlijnen

• Jun 29, 2023 - 15:04

Ingevoerde tekst is verticaal niet goed uitgelijnd


Comments

In reply to by Guido Janssen

Het lijkt erop dat sommige teksten (handmatig) verschoven zijn. Ik heb zelf ook gemerkt dat dit (met name als je een touch pad gebruikt) makkelijk kan gebeuren.
Het is relatief eenvoudig om de positie te herstellen.

Klik met rechts op de liedtekst (maakt niet uit welke tekst)
Kies Selecteer->Soortgelijk (nu is alle liedtekst geselecteerd)
Druk nu op CTRL+R (of kies in het menu: Opmaak->Herstel vormen en posities)

Nu zou de tekst weer correct moeten zijn uitgelijnd.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.