Lus afspelen

• Jan 11, 2023 - 20:48

Beste mensen,
Bij het instuderen van mijn gamba partijen merk ik iets bijzonders. Het zijn 3 stukjes nr. 11 ,12,13
Als ik de lus instel van maat 1 t/m12 van stukje 11 gaat alles prima en wordt net zo vaak herhaald als ik wil

Bij stukje 12 ( zie bijlage)zijn de lus teken in maat1 en in maat 28 geplaatst. op maat14 staat een herhalingsteken, en wordt dus maat1 t/m13 herhaald. De speler loopt dan door vanaf maat14 t/m16 en begint dan weer bij maat 1. Hij zou eigenlijk door moeten lopen naar maat 28 en dan weer moeten starten bij maat 1.
Kan de oorzaak zijn dat er een herhaling teken in maar14 staat?
Stukje 13 loopt wel goed maar daar zitten ook geen herhaling teken in.
Vraag wat doe ik fout
FredPaul Vogel


Comments

In reply to by Gust1977

U maakt hier geen fout.
Ik denk dat er hier sprake is van een bekende bug, die nog opgelost moet worden.
Voor het eerste herhalingsteken gaat alles goed, daarna gaat het mis.
Als u "Speel herhalingen af" uitzet, dan zou het afspelen in de lus goed moeten gaan.
("Speel herhalingen af" vindt u in het afspeel paneel.)
met vriendelijke groet,

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.