Delete text / radera text

• Feb 14, 2023 - 20:25

How do I delete a row with text, or the whole verse
Hur gör jag för att radera hela textrader, eller en hel vers?


Comments

Om det gäller en sångtext kan du klicka på det första ordet, hålla ner Shift och klicka på det sista. Nu är allt däremellan markerat så du kan trycka Delete.

Har du flera verser kan du behöva välja vilken som ska markeras. Högerklicka på ett markerat ord i versen som du vill ta bort, och gå till Markera > Mer. Välj Samma subtyp och stäng rutan med OK. Nu är rätt vers markerad och du kan radera den.

Hej och tack för snabbt svar, men det funkar inte så bra, då alla (4) textrader blir markerade. jag vill ju bara ta bort 2. Jag måste hålla nere Ctrl och klicka på varje ord för att kunna markera endast på en rad. bifogar filen.

Attachment Size
Cold Cold Heart.mscz 37.58 KB

In reply to by Lars Nordström

Hej igen, och tack för att du bifogar filen, det är alltid användbart. Pröva följande:

 1. Klicka med höger musknapp på ett ord i en av verserna du vill ta bort.
 2. Välj Markera > Mer... i kontextmenyn.
 3. Ett fönster öppnas. Aktivera rutan Samma subtyp och klicka OK för att bekräfta och stänga fönstret.
 4. Nu är bara en av verserna markerad. Radera den, och upprepa stegen för den andra versen som ska bort.

In reply to by Lars Nordström

Ok. Pröva detta:

 1. Markera takterna 7–20 (en "range selection", t.ex. genom att klicka i den första och Shift+klicka i den sista)
 2. Högerklicka på ett ord i vers 3 och gå till Markera > Mer...
 3. Välj Samma subtyp och I markering. Stäng fönstret med OK.
 4. Nu är rätt textrad markerad. Radera den och upprepa stegen för vers 4. Upprepa också stegen för vers 1 och 2 genom att markera takterna 45–59.

I verserna efter solot kanske det nu uppstår ett mellanrum där de borttagna verserna fanns. Gör så här för att åtgärda det:

 1. Markera takt 45–59 på samma sätt som ovan.
 2. Högerklicka på ett ord i vers 3 och gå till Markera > Mer...
 3. Välj Samma subtyp och I markering. Stäng fönstret med OK.
 4. Gå nu till panelen Egenskaper. Under Sångtext; ändra värdet under Sätt till vers till 1.
 5. Upprepa stegen för vers 4 men ändra istället värdet till 2.

In reply to by opExe

Aha, nu fatta jag - det är ju notraden som jag ska markera, inte textraden. Då funkar det ju finfint. (jag har version 4 så jag kan inte se filen du bifogade)
Är "range selection" = "markera avsnitt"?. Jag har inte förstått hur man använder den.

Men nu har jag gjort lite slutjusteringar och bifogar här mitt förstlingsverk. Tack för utomordentligt bra support och ett kul program att skriva musik med. :-)

Attachment Size
Cold Cold Heart.mscz 35.92 KB

In reply to by Lars Nordström

Bra att det löste sig!

Jag ser att range selection kallas "intervallmarkering" i den svenska översättningen. När man markerar hela (eller delar av) takter, och allt vad de innehåller, blir det en blå ram runt det. Man åstadkommer den genom att klicka mitt i en takt och kan utöka den åt båda hållen med Shift+Piltangenter, eller genom att Shift+klicka i den sista takten man vill ha med i markeringen. Detta är ofta mer flexibelt än en vanlig markering, där bara enskilda element och symboler ingår, och blir blåa (utan ram).

Jo, Musescore är kul att jobba med. Jag är bara en vanlig användare som du, men jag är glad att jag kunde hjälpa :)

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.