Lus afspelen

• Jan 11, 2023 - 20:49

Beste mensen,
Bij het instuderen van mijn gamba partijen merk ik iets bijzonders. Het zijn 3 stukjes nr. 11 ,12,13
Als ik de lus instel van maat 1 t/m12 van stukje 11 gaat alles prima en wordt net zo vaak herhaald als ik wil

Bij stukje 12 ( zie bijlage)zijn de lus teken in maat1 en in maat 28 geplaatst. op maat14 staat een herhalingsteken, en wordt dus maat1 t/m13 herhaald. De speler loopt dan door vanaf maat14 t/m16 en begint dan weer bij maat 1. Hij zou eigenlijk door moeten lopen naar maat 28 en dan weer moeten starten bij maat 1.
Kan de oorzaak zijn dat er een herhaling teken in maar14 staat?
Stukje 13 loopt wel goed maar daar zitten ook geen herhaling teken in.
Vraag wat doe ik fout
FredPaul Vogel

Attachment Size
Hume nr 11 bladz 46 Voor Mathilde.mscz 33.81 KB

Comments

Hallo, denk niet dat u iets fout doet maar dat de software iets fout doet. Er is een issue waarbij het lus afspelen niet goed gaat i.c.m. herhalingstekens. Als de lus zonder herhaling kan worden afgespeeld dan kunt u (tijdelijk) het afspelen van herhalingen uitzetten, dan gaat het lus afspelen wel goed.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.