Lyrics/Sångtext

• May 13, 2022 - 16:58

Jag vill öka radavståndet i sångtexter med flera verser för att öka läsbarheten.
Att ändra i inspektorns "radavstånd"-inställning när all text är markerad, gör ingen skillnad.


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.