1 x Tacet of 2e time only

• Aug 24, 2020 - 16:46

Is het mogelijk om 1 of meerdere instrumenten een eerste keer niet mee te laten spelen en de herhaling weer wel?
De tekst is heel simpel boven de betreffende notenbalk te plaatsen, maar ik wil het ook graag horen dat ie de eerste keer niet mee doet.

MVG Clemens


Comments

Deze functionaliteit is nog niet ingebouwd.
Voor afspeelvoorbeelden kan je eventueel gebruik maken van Gereedschappen → Herhalingen uitschrijven welke een nieuwe partituur aanmaakt waarin alle herhalingen zijn uitgeschreven. Vervolgens kan je in deze kopie noten stil maken/verwijderen waar nodig.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.