Plaatsing Dubbel kruis

• Jun 10, 2020 - 08:28

Hoi, op welke wijze kan ik bij twee noten met dubbelkruis, deze dubbelkruisen automatisch mooi onder elkaar zetten zie foto Groet Gust

Attachment Size
Doc1.png 63.93 KB

Comments

Automatisch lukt dat niet omdat het tegen de notatieregels van wijzigingstekens die dicht bij elkaar staan ingaat.

Je kan wel na ingave alle "voorste" dubbelkruisen aanklikken mbv Ctrl-klik en vervolgens in het instellingenoverzicht (F8) de waarde voor X-offset wijzigen naar -1,25sp

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.