sammenkædning af flere nodeblade

• feb 12, 2024 - 14:14

Jeg har scannet 4 sider som og som xml filer åbnet dem i Musescore vers.3. det er et musikstykke, og jeg vil gerne have det lavet som et musik stykke.

Bilag Størrelse
opvågni side 2.mscz 17.17 KB
opvågni side 3.mscz 20.31 KB
opvågni side 4.mscz 19.83 KB
Opvågni-side1.mscz 17.47 KB

Comments

Jag svarar på svenska, hoppas att du förstår 🙂

Börja med att infoga 27 takter i slutet av det första notbladet. Markera och kopiera alla takter från det andra notbladet och sätt in dem i det första. Gör likadant med takterna från det tredje och fjärde notbladet.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.