News

MuseScore teaser

14 years ago

MuseScore és un programari de notació musical WYSIWYG multiplataforma i lliure, sota la llicència GNU GPL.
Alguns aspectes destacats són: Screenshot

  • WYSIWYG, les notes s'insereixen en una "partitura virtual"
  • Número il·limitat de pentagrames
  • Més de quatre veus per pentagrama
  • Inserció ràpida i fàcil de notes amb ratolí, teclat o MIDI
  • Seqüenciador...
Read more