Laptop with Musescore Application

Why MuseScore Studio?

Programari professional
de notació musical
Totalment gratuït,
sense limitacions
Molt intuïtiu
i potent
Codi obert
Entrada mitjançant teclats MIDI
Transfereix des de/cap a altres programes
mitjançant MusicXML, MIDI i altres formats

MuseScore Studio is built by an open-source community

Supporters

4048 comments
in the last 30 days

Desenvolupadors

34 active contributors
in the last year

Traductors

69 languages
1289 translators